Presentació

Els Ajuntaments són cada dia més conscients de la necessitat d’incorporar a la seva gestió les preocupacions socials. Aquest compromís representa un repte en la gestió comunicativa de les organitzacions. La credibilitat, la transparència, la confiança, la imatge, la coherència entre la comunicació i l’acció emergeixen com a elements en permanent vigília.

Des de Ceres, i tenint en compte la situació actual de les administracions públiques, hem dissenyat l’ALTAVEU CIUTADÀ, una eina assequible i eficaç, basada en els panels ciutadans ja utilitzats en diferents ciutats europees, que permet:

Disposar d’un baròmetre d’opinió entorn temes d’interès a nivell municipal.

L’aproximació de l’administració a la ciutadania del seu municipi.

Una interacció que permeti adaptar les actuacions municipals a les expectatives i característiques de la ciutadania.

Utilitzar i creure en l’escolta activa.

Apuntar-se a una iniciativa de democràcia electrònica que permet i facilita la comunicació i interacció entre l’administració i la ciutadania.

Així doncs, aquest projecte és una aposta del Gabinet Ceres en vistes a millorar la gestió municipal i a treballar per un govern més obert envers la ciutadania.

Fes que l'altaveu arribi a tothom

comparteix amb les teves amistats!